O zamawianiu produktów i usług w sklepie A-Rek


Podczas zamawiania produktów i usług w naszym sklepie prosimy pamiętać o możliwości umieszczania uwag, które pomogą wykonać przedmiot zamówienia takim, jakiego Państwo oczekujecie.

Szczególnie istotne uwagi i warunki prosimy potwierdzać pisemnie. W przeciwnym przypadku zamówienie może być potraktowane standardowo i wykonane zgodnie ze sztuką, lecz  z pominięciem istotnych dla Państwa szczegółów.

Wszystkie produkty i usługi wykonujemy w miarę możliwości zgodnie z przedstawionymi opisami oraz bazując na rzemieślniczej wiedzy i doświadczeniu.

Sprawdzenie i potwierdzenie zamówienia.


Zgodność Państwa oczekiwań z realizowanym zakupem zapewniamy przez sprawdzenie i korygowanie przesłanego nam zapytania. Dzięki wysłanemu do nas formularzowi możemy złożyć precyzyjną ofertę i wystawić fakturę Pro Forma.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z uwagami.

Projektowanie graficzne nie jest wliczone w cenę produktu. Wyjątkiem są produkty, które nie wymagają projektowania technicznego i graficznego oraz tych, których cena uwzględnia zryczałtowany koszt projektowania.
Przedstawione na zdjęciach produkty są jedynie poglądowym obrazem naszej oferty. Produkty w rzeczywistości mogą wyglądać inaczej, gdyż oferujemy wiele różnych opcji oraz spersonalizowany sposób wykonania.
Kolory przedmiotów na stronie sklepu i w korespondencji e-mail są różne w odmiennych warunkach.
Jedyną możliwością, która pozwala stosunkowo dokładnie ustalić parametry materiałowe jest wykonanie płatnych próbek /proof.
Wymiary produktów mają tolerancję dokładności, co zależy od specyfiki produktu.
Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące wymogów wobec zamawianego produktu.
Po wdrożeniu zamówienia do realizacji niemożliwe jest wprowadzenie poprawek. Dlatego prosimy o sprawdzanie treści, błędów gramatycznych oraz istotnych szczegółów.
Produkty w postaci przetworzonej i ocechowane indywidualnie nie podlegają zwrotowi.

Status umowy sprzedaży.


Zakup produktu możliwy jest dopiero po potwierdzeniu przez Sklep, jak również przez Nabywcę.

Zakup produktu jest poprzedzony złożonym przez Państwa zapytaniem e-mail lub przy użyciu koszyka sklepowego.

Jeśli w złożonym zapytaniu brakuje nam istotnych informacji, to wszystkie szczegóły ustalamy z Państwem przez e-mail lub dodatkowo drogą telefoniczną.

W odpowiedzi na Państwa zamówienie wysyłamy również fakturę Pro Forma, a która do momentu zapłaty nie stanowi dokumentu księgowego. Faktura taka ma jedynie wartość niezobowiązującej umowy wstępnej.

Umowa sprzedaży obowiązuje od momentu opłacenia przez Państwa podanej kwoty, a minimum 50% zaliczkowo. Automatycznie i z bieżącą datą otrzymujecie Państwo fakturę VAT zaliczkową.

Prosimy o przesyłanie nam potwierdzenia przelewu bankowego, gdyż to może skrócić czas realizacji.

Realizacja zamówienia elektronicznego.


Realizacja zamówienia złożonego przez Państwa z pomocą koszyka sklepowego lub drogą e-mail.

Do realizacji zamówienia przystępujemy wyłącznie wtedy, gdy są nam znane wszystkie, kompletne parametry i informacje związane ze sprzedażą zamówionego produktu.
Warunkiem przystąpienia do realizacji jest zaakceptowanie faktury Pro Forma i równiez innych ustaleń dokonanych drogą pisemną (e-mail) jeśli zajdzie taka potrzeba.
Niezbędna jest wpłata przelewem bankowym, w wysokości min. 50% wartości zamówionego produktu.
Jednostki budżetowe mają odroczony termin płatności, jeśli zakup dokonany będzie w tradycyjnej formie zamówienia z podpisem i pieczęcią.
Czas realizacji zaczyna płynąć od godz. 12:00 dnia następnego po dniu, w którym otrzymaliśmy potwierdzenie wpłaconej zaliczki lub zapłaty.
Zastrzegamy sobie prawo do 2-3 dniowego przekroczenia terminu z przyczyn losowych.
Po skompletowaniu zamówienia informujemy Państwa, że towar jest gotowy do odbioru lub Państwo sprawdzacie, czy towar już może być dostarczony. Preferujemy ten sposób wzajemnego kontaktu, gdyż mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane.
Wystawiamy końcową fakturę VAT zaraz po uregulowaniu całości należnej kwoty.
Wraz z zapłatą zakupiony produkt staje się Państwa własnością.
Zakupiony produkt przekazujemy wskazanej przez Państwa osobie lub kurierowi firmy wynajętej przez naszą lub Państwa firmę.

Transport zakupionego produktu.


Przed wysyłką wykonujemy ogólną dokumentację fotograficzną i pakujemy zespołowo. Ma to zapobiec ewentualnym kłopotom związanym z zaginięciem lub uszkodzeniem przesyłki.
Na naszej firmie spoczywa odpowiedzialność za zakupiony przez Państwa towar do momentu przekazania kurierowi lub wskazanej osobie.
Dlatego odpowiednie zapakowanie przesyłki może być istotne dla jej bezpieczeństwa.
Standardowo nie pobieramy opłaty za pakowanie, ale też nie bierzemy odpowiedzialności za sposób zapakowania.
Na Państwa życzenie zakupiony towar może być zapakowany specjalnie.
Wysyłając produkty ubezpieczamy je standardowo do wartości 1 tys. złotych. Powyżej tej kwoty należy ustalić specjalne warunki.

Nasze produkty wysyłamy dzięki:

POLKURIER

POCZTA POLSKA

Użytkowanie, serwis, gwarancje.


Świadczymy przeglądy i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za właściwe zastosowanie materiałów, a zatem wytworzenie produktu w sposób prawidłowy i bez wad.
Standardowym okresem odpowiedzialności naszej firmy jest 12 miesięcy rękojmi.Wyjątkiem są produkty wytworzone z materiałów, które są określane przez producentów, jako krótko terminowe. Przykładem mogą być papierowe plakaty, plastikowe banery lub folie narażone na niekorzystne i ekstremalne warunki użytkowania.Wyłączone spod rękojmi są produkty lub ich elementy zużywające się fizycznie, przez użytkowanie. Przykładem obrazującym zasadność zastrzeżenia może być długopis, który będzie służył wiele lat, ale wkład, tj. tusz może szybko się wyczerpać.Obowiązkiem kupującego jest zapoznanie się z charakterystyką produktu, a naszym jako sprzedawcy – udzielenie niezbędnych instrukcji na żądanie.
Oferujemy płatny serwis pogwarancyjny oraz renowację i modernizacje wybranych produktów.

Dowiedz się więcej, pobierz dokument

PDF

Minimum cenowe zamówienia wynosi 60 zł netto.


Jest to cena minimalna sprzedaży produktów, tj. łącznego obrotu dokonanego podczas obsługi  jednostkowego zakupu / wykonanego zamówienia.

Ustalenie ceny minimalnej ma pokryć koszty wynikające z dedykowanej produkcji detalicznej o niewielkiej wartości i związanej z tym obsługi.

 

Dla wyjaśnienia przedstawiamy przykład.

Rozsądna cena 1 naklejki o wielkości kilku centymetrów kwadratowych powinna wynosić około 1 zł netto.

Realizacja tak drobnego zamówienia związana jest z uruchomieniem pracochłonnego procesu wytwarzania, który nie różni się niczym od wytworzenia wielu egzemplarzy.

Dodatkowo taka drobna realizacja powoduje dużą odpadowość i nieproporcjonalne zużycie energii.

Czynności związanie z obsługą komunikacyjną, dokumentowanie oraz przygotowanie do transportu są takie same, jak przy zamówieniu większym kwotowo, więc również wpływają na cenę ostateczną drobnego zamówienia.

Powstaje sytuacja, w której sprzedaż 1 naklejki lub 100 naklejek ma taką samą cenę, gdyż realizacja pochłonęła jednakowe koszty.

 

Rozliczenia i korekty.


a/ Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b/ Muszą być spełnione wszystkie warunki opisane w regulaminie, który udostępniamy na stronie → Regulamin

c/ Zamówienia i ich realizacja mogą wymagać uściślenia ze względu na fakt, że nasz sklep reklamowy ma inny charakter niż sklepy z wyrobami gotowymi.

Sprzedaż produktów na zamówienie z dedykowanym cechowaniem powoduje konieczność ścisłej kontroli wstępnie przyjętego zamówienia.

W trakcie sprawdzania indywidualnego zamówienia może się okazać, że niemożliwe lub wadliwe będzie wykonanie zamówienia w taki sposób, jak zaplanował Nabywca.

Możliwe jest, że zabraknie nam chwilowo materiałów o cechach określonych w ofercie.

d/ W takich trudnych do przewidzenia sytuacjach przewidujemy ścisły kontakt z Państwem, w celu dokonania dalszych ustaleń. 

Skutkiem może być korekta terminu realizacji, techniki wykonania, wybór alternatywnych produktów itd.

Korygowane mogą być również ceny ustalone w pierwotnym zamówieniu. Ceny mogą być obniżone lub podwyższone, ale wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Sklep i Nabywcę.

Niezbędne jest wtedy wystawienie korygującej Faktury VAT i dokonanie właściwego przelewu bankowego, odpowiednio na konto Nabywcy lub Sprzedawcy.

 

Terminy realizacji zamówienia.


A/ Zamówienia niskonakładowe i nieskomplikowana wytwórczość:

2-5 dni roboczych od czasu potwierdzenia przelewu i zatwierdzenia wszystkich elementów zamówienia.

 

B/ Zamówienia wymagające dużego zaangażowania środków i czasu wykonania.

4-10 dni roboczych od czasu potwierdzenia przelewu i zatwierdzenia wszystkich elementów zamówienia.

 

C/ Zamówienia wymagające szczególnie dużego zaangażowania środków oraz skomplikowanej techniki wytwórczej.

9-20 dni roboczych od czasu potwierdzenia przelewu i zatwierdzenia wszystkich elementów zamówienia.

Uwaga:

Termin realizacji może być ustalony indywidualnie z każdym Klientem, zależnie od bieżących możliwości.

Czas oczekiwania na odbiór zrealizowanego zamówienia oraz terminy związanie z transportem zamówienia nie wliczają się do terminu realizacji.

Zapoznaj się z Regulaminem


REGULAMIN →

Ogólne warunki sprzedaży 2020-21 20 października 2020