Galeria   LO w Mińsku Mazowieckim

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim jest miejscem, gdzie zdobywaliśmy wiedzę.

Zarówno personalne jak organizacyjne związki z Liceum Ogólnokształcącym P.M.S. trwają do dziś.

Wspólnie z Dyrekcją, Radą Rodziców, a także Stowarzyszeniem Absolwentów zrealizowaliśmy wiele projektów.

Wykonaliśmy oznakowania wewnątrz budynku, tablice główne, tabliczki itp.

Wykonaliśmy usługi graficzne i dekoracyjne w Izbie Pamięci.

Systematycznie dostarczamy materiały poligraficzne jak plakaty, papier firmowy, foldery, druki, także teczki ofertowe, a nawet balony.

Bardzo ciekawym i odpowiedzialnym zadaniem było zaprojektowanie wzoru oraz wykonanie okolicznościowych statuetek. Statuetki  ” Zawsze Piękni “  przyznawane są co 5 lat.

Jednak najbardziej prestiżowe i jakże pracochłonne było opracowanie graficzne, skład i druk monografii, z okazji 100-Lecia Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczystość odbyła się w październiku 2016 r.


Galeria LO

Galeria LO w Mińsku Mazowieckim

• Inne galerie  →