POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona wykorzystuje cookies – małe pliki tekstowe, które są umieszczone na komputerze, aby pomóc stronie zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika. Generalnie ciasteczka są używane do zachowania preferencji użytkownika, informacje pomieszczenie na rzeczy jak koszykami i zapewnić anonimowych danych śledzenia do aplikacji firm trzecich, takich jak Google Analytics. Co do zasady, ciasteczka uczyni Twoje doświadczenie przeglądania lepiej. Jednakże może wolisz, aby wyłączyć cookies na tej stronie i na innych. Najbardziej skutecznym sposobem, aby to zrobić, to wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

 

Aktualizacja z dnia 25.05.2018


RODO

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO)

RODO – rozporządzenie UE, tekst jednolity  →

 

Ochrona danych osobowych w agencji reklamowej A-REK

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Agencja reklamowa Arek w Mińsku Mazowieckim nie gromadzi i nie przetwarza danych osób prywatnych.

Działalność agencji reklamowej Arek dedykowana jest odbiorcy biznesowemu, tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zasady ochrony danych oraz upublicznienia treści związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą regulowane są odrębnymi przepisami.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczna, jeżeli:

 

  • przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną.  Również, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów prawa
  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

 

W celu uniknięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości nasza agencja reklamowa A-Rek zamieszcza dodatkowy komunikat na potrzeby osób prywatnych.

 

Komunikat:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest

A-Rek  Agnieszka Moroz – Wawrzeńczak

z rejestracją w: Polska, 05-300 Mińsk Mazowiecki przy ul. Jana Kochanowskiego 8B,

siedzibabiuro Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 111 lokal 8 i pracownia Stojadła, ul.Warszawska 35

w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu wykonania zamówienia/umowy, której jest Pani/ Pan stroną.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień zamówienia/umowy.
Pani/ Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie, np: kurierom, abyśmy mogli wykonać nasze usługi.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowała niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy .


Informację sporządził właściciel firmy:
Agnieszka Moroz – Wawrzeńczak

Zobacz również:  REGULAMIN  STRONY