Świecący szyld na budynek remizy strażackiej – oznakowanie i reklama świetlna OSP w Stodzewie.
Podświetlany kaseton dla ochotniczej straży pożarnej, na ścianę budynku remizy OSP.


szyld kaseton podświetlany zewnętrzna reklama straży pożarnej OSP oznakowanie budynuszyld podświetlany kaseton zewnętrzna reklama straży pożarnej OSP oznakowanie budynu


Zasadą jest, że każdy rodzaj działalności w przestrzeni publicznej wymaga wyraźnego oznakowania w celu identyfikacji podmiotu. Wizualne oznakowanie identyfikacyjne nazywamy potocznie reklamą lub szyldem.

Obowiązek oznakowania budynku lub lokalu dotyczy zarówno działalności gospodarczej, jak i jednostek służby publicznej, organizacji itd.
Nie ma z góry określonych przepisów, które ewidentnie wskazują, w jakiej formie ma być wykonane oznakowanie.
Dlatego każda zainteresowana jednostka często samodzielnie decyduje jak duże oznakowanie wykonać i w jakiej formie ma ono funkcjonować.
Istnieje szereg sposobów i wiele możliwości czytelnego i estetycznego oznakowania zewnętrznego, które pozwala na łatwą identyfikację określonej jednostki.

Oczywiście nie musi to być świecące oznakowanie, jak podświetlany kaseton reklamowy lub przestrzenne świecące litery — wystarczy wyraźny szyld na budynek, a umieszczony w widocznym miejscu na ścianie.

Świecący szyld – reklama świetlna OSP.