Oznakowanie budynku Urzędu Gminy – główny napis przestrzenny na ścianie


Alternatywne sposoby oznakowania budynku Urzędu Gminy. Sposób wykonania jest uzależniony od indywidualnych warunków. Liczy się odpowiednia estetyka, funkcjonalność instalacji oraz budżet przeznaczony na reprezentację.


Oznakowanie budynku urzędu może być trudne, jeśli brakuje miejsca na ścianie. Oznakowaniem są wtedy tablice urzędowe i herb na ścianie budynku.


Oznakowanie budynku urzędu – napis na ścianie

 

Główny napis na budynku urzędowym powinien być tytułem i informacją zarazem, czyli nazwą własną urzędu.

Dlatego musi być wyraźny i czytelny. Jeśli to możliwe, powinien być widoczny z daleka, albo umieszczony na tablicy urzędowej, zgodnej z rozporządzeniem.

Napis na budynku – nazwa urzędu powinien być reprezentacyjny, ale nie ekstrawagancki.

Nie ma reguły na to, jak duże powinno, lub może być oznakowanie reprezentacyjne na ścianie urzędu.

Każda bryła architektoniczna oraz warunki widoczności są istotne dla możliwie najlepszej instalacji.

Niewielkie wymiary napisu na ścianie spowodują brak czytelności i mało elegancką skromność wyrazu.

Zbyt duży napis na ścianie będzie wystarczająco czytelny, lecz mało elegancki i zbyt natarczywy.


Jakość głównego oznakowania budynku urzędu

 

W nawiązaniu do zagadnienia estetyki trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość wykonania głównego napisu w formie tablicy świetlnej.

Mowa tu o tablicy podświetlanej modułami LED takiej, jak reklamowe kasetony na ścianę.

Taki sposób oznakowania budynku urzędu jest raczej rzadko stosowany, ze względu na niezręczne kojarzenie z funkcją stricte reklamową.

Poza malowaniem napisu bezpośrednio na ścianie, co wydaje się być niewłaściwe dla oznakowania urzędu, pozostaje użycie liter przestrzennych.

Pomijając typowe, małe tablice urzędowe, to właśnie litery przestrzenne o wysokiej jakości, powinny być oznakowaniem budynku urzędu.

Jakość głównego oznakowania budynku urzędu jest zależna od materiałów bazowych, z którego wykonane są litery i sposobu zamocowania napisu.


Napis przestrzenny na budynku urzędu – wykonanie oznakowania

 

Sposób wykonania powinien być umiejętnie zaplanowany, w oparciu o spójną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, grafiki i ogólnie pojętej architektury.

Z technicznego punktu widzenia, najbardziej istotny jest sposób montażu, a ten z kolei jest ściśle związany w formatem napisu i właściwościami mechanicznymi materiału bazowego.

Głównie należy ustalić czy napis będzie zamocowany bezpośrednio na fasadzie ściany, przylegając do niej, czy z dystansami i jakimi.

Odpowiednie i za każdym razem indywidualne obliczenia pozwalają na stworzenie kilku wstępnych wersji realizacji.

Nasze realizacje wykonujemy z wielu różnych materiałów, które są odpowiedniej grubości, a co za tym idzie – sztywności, ciężaru itd.

Wykonanie oznakowania zawsze różni się ceną w sposób znaczny, ponieważ za każdym razem napis przestrzenny wykonywany jest inaczej.

Stosujemy różne materiały do wykonania napisów, jak blachy mosiężne, stalowe ocynowane i lakierowane techniką piecową, nierdzewne, kompozyty aluminiowe oraz tworzywa.

Oczywiste jest, że niektóre realizacje oznakowania kosztują naprawdę niewiele, a inne są poważnym obciążeniem budżetu.


Oznakowanie budynku Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz

 

Na zamówienie firmy wykonującej usługi dla Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wykonaliśmy napis przestrzenny do zamocowania na ścianę budynku.

Oznakowanie budynku urzędu gminy było już zaplanowane z góry, tj. dostaliśmy dość dokładne dyspozycje.

Wykonaliśmy więc wizualizację na podstawie wskazanych wymiarów oraz pliki produkcyjne.

Napisy wykonaliśmy z blachy ocynowanej o grubości 1 mm i skorzystaliśmy z usługowego lakierowania proszkowego, w celu jak najlepszego wykończenia powierzchni produktu.

Zamówiony produkt wysłaliśmy tuż przed Wigilią i z dużymi problemami po stronie spedytora, spowodowanymi szczególnie natężoną pracą.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Służymy pomocą.

Oznakowanie budynku Urzędu Gminy – napis przestrzenny

Urząd Gminy zdjęcie autorskie Arek Reklamy