tablica modułowa panelowa system wymiany treści


Oznakowanie wewnątrz budynku – kierunkowe tablice informacyjne panelowe. System informacji wymiennej – szybka wymiana treści.

Oznakowanie wewnątrz budynku tablice informacyjne panelowe


Oznakowanie wewnątrz budynku – tablice główne

System informacji wymiennej – łatwa i szybka wymiana treści. Tablice główne modułowe z panelami. 

 

Oznakowanie w budynku użyteczności publicznej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, m.in. dla wygody i bezpieczeństwa odwiedzających i personelu.

Zasadą jest, że oznakowanie wnętrza obiektu jest rozmieszczone już od samego wejścia i są tam powieszone najważniejsze tablice informacyjne.

Są to często tabliczki ostrzegawcze i ewakuacyjne, tablice ogłoszeniowe, ale przede wszystkim informacyjne tablice kierunkowe.

Główne informacyjne tablice kierunkowe pozwalają zorientować się w topografii budynku, rozkładzie i funkcjach ważnych pomieszczeń.

Oznakowanie wewnątrz obiektu stanowią nie tylko główne tablice informacyjne, ale również kolejne tablice kierunkowe, tabliczki przy drzwiach i objaśniające różne funkcje.


Oznakowanie w budynku – tablice panelowe

Systemowe tablice panelowe – modułowe. System szybkiej wymiany treści.

 

Oznakowanie w budynku powinno być funkcjonalne, a warunek ten spełniają tablice informacyjne panelowe – z modułami do łatwej i szybkiej wymiany treści.

Informacyjne tablice panelowe w razie potrzeby umożliwiają wymianę treści tak, aby oznakowanie w budynku było aktualne i nie wprowadzało nikogo w błąd.

Co jest oczywiste najważniejsze informacje nie muszą być zmieniane, a jedynie część z nich. Przykładowo mogą zmienić się funkcje pomieszczeń i numeracja, ale nie kondygnacje.

Dlatego można sobie pozwolić na to, aby na tablicy były umieszczone na stałe: tytułowa nazwa i główna specyfikacja.

Zawsze istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności wymiany pozostałych, szczegółowych treści.

To powoduje, że tak bardzo popularne są tablice panelowe, gdyż umożliwiają one szybką wymianę istotnych informacji.

Tablice panelowe są wykonywane różnymi sposobami, z różnych materiałów, mają odmienny wygląd, lecz zawsze służą temu, aby oznakowanie w budynku było sprawnie aktualizowane.


Oznakowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oznakowanie na ścianę w budynku – informacyjne tablice  kierunkowe, tablica z panelami do szybkiej wymiany treści.

 

Na zamówienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, wykonaliśmy oznakowanie w budynku biurowym przedsiębiorstwa.

Na podstawie dostarczonych nam informacji oszacowaliśmy wartość zamówienia, a następnie wykonaliśmy wizualizację, w oparciu o wszystkie przesłanki.

Tablica informacyjna główna jest dość nietypową realizacją, ponieważ zazwyczaj takie tablice wykonujemy, posługując się typowymi profilami aluminiowymi.

Nietypowy sposób realizacji, tj. zastosowanie paneli wykonanych z pleksiglasu i mocowanie magnetyczne, były determinowane oczekiwaniami inwestora.

Wykonaliśmy również uzupełniające oznakowanie, tj. tabliczki kierunkowe na ścianę, które zamocowaliśmy na odpowiednich poziomach budynku i przy drzwiach wejściowych.


Wewnętrzne oznakowanie budynku – alternatywne sposoby wykonania

Wykonujemy tablice informacyjne na podstawie dostarczonych projektów lub projektujemy odpowiednie rozwiązania.

 

Przedstawiony materiał fotograficzny służy zobrazowaniu publikacji.

Umieszczone w końcowej sekwencji zdjęcia sygnalizują, że są różne sposoby wykonania głównej tablicy informacyjnej do budynku.

Oznakowanie wewnętrzne budynków biurowych wykonujemy wyłącznie w sposób indywidualny, biorąc za podstawę warunki użytkowe i wiele aspektów, które omawiamy z inwestorem.

Nasze usługi w zakresie oznakowania wewnętrznego, dekoracji i komunikacji wizualnej świadczymy nie tylko lokalnie, lecz głównie w sposób zdalny, dla odbiorców z całej Polski.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy

 

Oznakowanie  informacyjne – kierunkowe w budynku. Tablice panelowe modułowe.