Informacyjne – kierunkowe oznakowanie Urzędu Miasta Legionowo – tablice wewnętrzne na ścianę. 

Oznakowanie Urzędu Miasta tablice wewnętrzne tablica na ścianę

Urząd Miasta Legionowo zdjęcie via Google MapsWewnętrzne oznakowanie w budynkach użyteczności publicznej może być wykonane różnymi sposobami. Wykonujemy różne rodzaje tablic informacyjnych na ściany, używając kilku odmiennych technologii. Tym czego oczekuje się od głównych funkcyjnych tablic systemu oznakowania, jest możliwość szybkiej wymiany informacji.

Oznakowanie Urzędu – tablice systemowe

 

Użytkowanie przestrzeni publicznej jest poddane różnym rygorom, choć często nie wiemy o tym lub nie zwracamy uwagi.

Urzędy są szczególnie istotnym miejscem użyteczności publicznej, więc przestrzeń użytkowa we wnętrzu musi być odpowiednio zorganizowana.

Odpowiednie przepisy, np. rozporządzenia ministerialne nakazują dostosowanie się do właściwych, ogólnych warunków technicznych.

Ustawodawca nie reguluje szczegółowo jakie ma być  oznakowanie obiektu Urzędu Miasta, więc istnieje dość duża swoboda, w zakresie indywidualnego sposobu oznakowania wewnątrz budynku.

Obowiązuje więc zasada logiki i zdrowego rozsądku. Tylko rozporządzenia podjęte przez kierownictwo placówki mogą być wiążące, do zastosowania ustalonego typu oznakowania, tablic informacyjnych i kierunkowych.

Obecnie, nawet nie trendem, a regułą jest stosowanie zunifikowanych systemów oznakowania, w którym bardzo istotne są wewnętrzne tablice systemowe.


Oznakowanie Urzędu Miasta – systemowe tablice wewnętrzne

 

Zasadą jest, że oznakowanie Urzędu Miasta musi być zgodne z założonym planem, który jest opracowany w celu właściwej obsługi interesantów, organizacji pracowników itd.

Plan rozmieszczenia nośników komunikacji wizualnej – informacyjnej i kierunkowej obejmuje również systemowe tablice wewnętrzne.

Przy centralnym wejściu powinna znaleźć się tablica główna, zawierająca ogólne oznakowanie – informacje o lokalizacji i funkcjach pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta.

Kolejno, w dalszych punktach strategicznych wnętrza budynku urzędowego, powinny być rozmieszczone kolejne tablice uzupełniające.

Oznakowanie – system tablic powinien być zwieńczony odpowiednio rozmieszczonymi informacjami przy poszczególnych pomieszczeniach, a nawet wewnątrz tych pomieszczeń.

Oczywiste jest, że organizacja pracy Urzędu Miasta może ulec zmianie, więc czasem zmieniają się strategiczne funkcje pomieszczeń.

Powoduje to konieczność zmiany w obrębie całego systemu, dlatego systemowe tablice wewnętrzne powinny być skorygowane w zakresie treści lub lokalizacji.


Oznakowanie systemowe – tablice z wymienną treścią

 

Tablice systemowe służące w miejscach publicznych, powinny być tak projektowane i wykonywane, aby ich treść mogła być szybko wymieniona w razie powstałej konieczności.

Takie tablice mają charakter modułowy, tj. zawierają panele – moduły, które są uporządkowane i umożliwiają stosunkowo szybką i najczęściej samodzielną wymianę ważnych informacji.

Tablice z wymienną treścią są nie tylko udogodnieniem, ale też w odróżnieniu od standardowych powodują, że oznakowanie systemowe w budynku nie będzie zmienione w całości.

Wykonanie tablicy z wymienną treścią jest technicznie możliwe na wiele sposobów.

Do ich indywidualnej produkcji – wytwarzania na zamówienie, używamy różnorodnych materiałów bazowych oraz dedykowanej technologii.


Tablice systemowe do wnętrza Urzędu Miasta Legionowo

 

Wykonaliśmy oznakowanie na zlecenie Urzędu Miasta Legionowo – wewnętrzne tablice systemowe, które są wzorowane na innych tablicach, już istniejących w budynku.

Oznakowanie Urzędu Miasta Legionowo istnieje od dawna, ale dotychczasowe tablice wewnętrzne przestały wystarczać do prawidłowej komunikacji. Innymi słowy: zabrakło tablic.

Wykonaliśmy więc oznakowanie dodatkowe dla Urzędu Miasta, tj. tablice wewnętrzne na ścianę, które są możliwie wiernym uzupełnieniem tablic już rozmieszczonych w budynku.

Oznakowanie Urzędu Miasta – tablice wewnętrzne są wykonane z płyty kompozytu aluminiowego, oklejonego folią metaliczną.

Tablice mają zamocowane panele z pleksiglasu – moduły z zagiętej, bezbarwnej pleksi, służące eksponowaniu informacji wymiennej.

Tablice systemowe mają trwale naklejone oznakowanie (napisy wycięte laserem z pleksiglasu) oraz ozdobne dystanse służące do montażu na ścianie.

Wszystkie usługi wykonaliśmy zdalnie, a zamówione produkty dostarczyliśmy z pomocą firmy spedycyjnej.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Służymy Państwu pomocą.

Oznakowanie Urzędu Miasta – tablice systemowe, wewnętrzne